BLOG

Utemeljeno na dugogodišnjem iskustvu stručnog tima

Što ne primamo?

Zbog brojnih upita u svezi razno-raznih predmeta u kratkom opisu objasnit ćemo što ne primamo.

Zbog brojnih upita u svezi razno-raznih predmeta u kratkom opisu objasnit ćemo što ne primamo.

Zbog brojnih upita u svezi razno-raznih predmeta u kratkom opisu objasnit ćemo što ne primamo.
Ne primamo u zalog ili otkup staru izrabljenu elektroniku koja je na kraju ili pri kraju radnog vijeka, izvan garancije, predmete koji su ishabani te imaju vidljive tragove korištenja.
Ne primamo satove bez odgovarajuće original kutije te certifikata-računa.
Ne primamo satove male vrijednosti.
Ne primamo predmete koji nemaju umjetničku-kolekcionarsku vrijednost bez obzira na starost.
Ne primamo predmete za koje posumnjamo da nemaju jasno porijeklo te da klijent nije vlasnik ponuđenog predmeta.

Ne primamo predmete male vrijednosti,ne primamo stare stvari bez antikne vrijednosti,ne primamo neprovjerene ili lažne umjetnine.

Za otkup, zalog automobila, zalog motocikla općenito zalog vozila ili otkup starija od 10 godina, eventualno do 15 godina ali samo za pojedine modele. Cash Market Zalagaonica Pula zadržava pravo odbijanja otkupa ili zalog predmeta bez posebnog obrazloženja.

NAPOMENA: CASH MARKET ima pravo uvijek zatražiti dodatnu dokumentaciju ili dodatna pojašnjenja u svezi ponuđenog predmeta. Također CASH MARKET ima pravo odbiti ponuđeni predmet bez dodatnog objašnjenja. CASH MARKET ima pravo zatražiti javno bilježničku ovjeru izjave o vlasništvu predmeta.
Svako nagovaranje klijenta da CASH MARKET otkupi njegov predmet bez pristanka CASH MARKETA uzrokovat će automatski prekid razgovora te zamolba da klijent s ponuđenim predmetom odmah napusti prostorije CASH MARKET-a.

Pokušaj prodaje lažnih renomiranih brendova satova, lažnog zlata, poluga te ostalih krivotvorina, lažnjaka iz svih kategorija kao pod original smatrat će se kao pokušaj prijevare te će CASH MARKET biti prisiljen prijaviti na policiju počinitelja kako bi se krivotvorina i počinitelj spriječili da se iste dalje prodaju.

 
 
Vaša e-mail adresa će biti zaštićena i koristit će se samo u promotivne svrhe Cashmarket grupe.